Programiści z firmy Corel niestety nie dają możliwości wyboru wersji językowej w jakiej chcemy korzystać z programu i może zdarzyć się, że mimo instalacji w wersji polskiej (oraz wyboru Polski jako regionu przy wyborze systemu wideo PAL/NTSC), program powita nas w wersji angielskiej.

W opcjach nie ma możliwości zmiany języka, można to zrobić jedynie poprzez ręczną edycję plików. W tym celu odnajdujemy plik u32comm.ini znajdujący się domyślnie w :

C:\Program Files (x86)\Corel\Corel VideoStudio Pro X5\u32comm.ini

Następnie w 2 miejscach (okolice lini 45 oraz 59) ręcznie ustawiamy język poprzez zamianę tekstu:

;LocaleID=0409

na:

LocaleID=0415

W naszym wypadku ręcznie ustawiliśmy język na 0415, listę kodów znajdziemy na końcu pliku (tam też znajduje się informacja, że 0415 to język polski). Zmiany można dokonać tylko w wielojęzycznej wersji VideoStudio. Można ją rozpoznać po tym, że w katalogu z programem znajdują się podkatalogi z tłumaczeniami i kodami różnych jezyków, np. PL, US, EN, FR, itd.