Podczas prac nad sklepem na PrestaShop napotkanłem na problem opisów meta title dla bloku kategorii po lewej stronie.