Rzucanie słów na wiatr jest jak emitowanie czeków bez pokrycia. Lepiej posługiwać się czynami, które zawsze mają wartość, są jak gotówka!