Proton Pack przed malowaniem, testowa lokalizacja elementów