Szczęście jest jak odbicie – każdy widzi je inaczej.