Dorosłe życie to zmaganie się z problemami, które nie mają jednego, słusznego dobrego rozwiązania.