Internet niesie ze sobą wiele możliwości, nowych perspektywy i rozwiązań. Niestety zawiera się w tym także wiele nowych możliwości dla naciągaczy i oszustów.

taniezakupy.pl serwisTak jest z serwisem taniezakupy.pl

Serwis wygląda dość przyjaźnie, ale już na drugi rzut oka widać że np. box po prawej “Kto lubi taniezakupy.pl” to czysta grafika nie mająca z Facebookiem nic wspólnego (tym bardziej z lubieniem serwisu).

Drugi rzut oka na regulamin i mamy firmę świadczącą usługi Digital Premium Limited z siedzibą w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trochę dziwne ale prawdopodobne… Dopełnieniem wszystkiego jest zapis o opłacie rejestracyjnej w wysokości 149zł.

Zrzut-ekranu-2014-05-11-13.36

Łatwo ulec wrażeniu że rejestracja jest darmowa a sam regulamin to tylko formalność. Mimo że zapis o opłacie istnieje w regulaminie to ewidentnie wygląda to na oszustwo, próbę naciągnięcia osób na szybką rejestracją.

Jeśli zarejestrowałeś się w serwisie nie mając świadomości opłaty i poczułeś się oszukany nie wszytko stracone. Dzięki uprzejmości firmy KON-WIT, która całkiem przypadkiem zajęła się tą sprawą (jej podstawowa działalności jest sprzedaż opon ciężarowych) powstała oficjalna droga wyjścia/zerwania zawartej umowy bez konsekwencji, opracowana przez kancelarię prawną. Mamy na to 10 dni od rejestracji. Co więcej właściciele postanowili ją udostępnić w internecie pro publico bono dla wszystkich zainteresowanych.

Poniżej interpretacja prawna:

Rejestrując się na portalu www.taniezakupy.pl i potwierdzając, iż zapoznano się z regulaminem tego portalu zawiera się umowę cywilnoprawną. Przedmiotowa umowa jest umową na odległość, gdyż została zawarta bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Wobec tego, iż stroną umowy jest konsument mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ). Jak stanowi art. 7 ust.1 tej ustawy, termin na odstąpienie od takiej umowy bez podania przyczyn wynosi 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Na podstawie art. 9 ust. 1 wspomnianej ustawy, konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy (czyli w tym przypadku zarejestrowania się na portalu) powinien być poinformowany o:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków;
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji;
 11. prawie wypowiedzenia umowy.

Powyższe informacje są w większości zawarte w regulaminie korzystania z portalu. Jednak art. 9 ust. 3 wspomnianej ustawy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek potwierdzenia wyżej wymienionych informacji konsumentowi na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Jeżeli zatem powyższe informacje nie zostaną potwierdzone konsumentowi na piśmie, termin na odstąpienie od zawartej w ten sposób umowy jest określony w art. 10 ust. 2 wspomnianej ustawy i wynosi nie 10 dni, a 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
W tym terminie należy skierować do przedsiębiorcy prowadzącego portal pismo, w którym konsument oświadcza, iż odstępuje od umowy zawartej na odległość.

Umowa, od której konsument odstąpił powołując się na powyższe przepisy jest, na mocy art. 7 ust. 3 tej samej ustawy, uważana za niezawartą, a konsument tym samym jest zwolniony od wszelkich należności wobec właścicieli portalu internetowego.

Jeśli zarejestrowaliśmy się w serwisie i w ciągu 10 dni nie otrzymaliśmy potwierdzenia zawartej umowy wraz z powyższymi danymi, to możemy w terminie 3 miesięcy odstąpić od umowy wysyłając do taniezakupy.pl czyli do (info z regulaminu z dnia 11 maja 2014r):

Spółka Digital Premium Limited
P.O. BOX 450676
Dubaj, Arabian Ranches, Alvorada 1,
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Aktualizacja:
Tutaj możesz pobrać gotowy dokument odstąpienia od umowy z taniezakupy.pl