Znów trafiła mi się sytuacja z padniętą Motorolą Droid RAZR XT910. Wszystkie tutoriale w internecie sugerują użycie narzędzia RDS Lite, które ma problemy z działaniem pod Windows 10.

Poniżej znajdziecie informacje jak wgrać takie oprogramowanie pod Linuxem bez użcia RDS Lite. Pod Windowsem, także powinno działać ale należy doinstalować wszystkie sterowniki do telefonu obsługi fastboot czego pod linuxem nie trzeba robić.

W moim wypadku procedura miała polegać na wgraniu oprogramowania “9.8.2O-124_SPUEM-14_S7_USASPDRICS01RUKE1007.0R_USASPDRJBRTGB_P011_b57374ab5a_p2b_S1FF_fb_CFC.xml.zip”, do pobrania z tego adresu (Andorid 4.1.2 Jelly Beam UK by Motorola). Otwieramy archiwum z firmwarem i widzimy różne pliki w tym plik XML.

A w pliku XML widzimy:

Jest to zestaw instrukcji dla programu RDS Lite o tym jakie pliki wgrać na jakie partycje w telefonie. Zamiast używać do tego RDS Lite wgramy je ręcznie używając informacji z plik XML jako wskazówek.

Naszą Motorolę wprowadzamy w tryb AP Fastboot (włączamy telefon trzymając Power + Vol down + Vol up, a potem z menu wybieramy AP Fastboot).

Przechodzimy w konsoli do katalogu z oprogramowaniem i zaznaczoną powyżej linijkę w pliku XML:

<step MD5=”55d703d1d8d8631f31be89a6069ad68e” filename=”allow-mbmloader-flashing-mbm.bin” partition=”mbm” operation=”flash”/>

zamieniamy na polecenie

fastboot flash mbm allow-mbmloader-flashing-mbm.bin

Interesują nas tylko komendy “flash”. Po poleceniu fastboot flash pierwsza zmienna to partycja z pliku XML (partition=”mbm”) a następnie plik, który należy wgrać (filename=”allow-mbmloader-flashing-mbm.bin”).

Postępując w ten sposób polecenia z pliku XML zamieniamy na ciąg komend:

fastboot flash mbmloader mbmloader.bin
fastboot flash ebr ebr_signed
fastboot flash mbr mbr_signed
fastboot flash devtree devtree_signed
fastboot flash system system_signed
fastboot flash boot boot_signed
fastboot flash recovery recovery_signed
fastboot flash cdrom cdrom_signed
fastboot flash emstorage emstorage.img
fastboot flash radio radio.img

Po każdej komendzie powinniśmy otrzymywać komunikat “OKAY” (polecenie zostało wykonane).
Na koniec usuwamy niektóre partycje (tak jak sugeruje plik XML) poleceniami:

fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot erase emstorage

Resetujemy telefon i powinien być jak nowy :)