Podczas wyborów do PE w 2019 byłem stosunkowo mało aktywny.